วิธีสรงน้ำพระ วันสงกรานต์ ทำยังไงให้ผลดีสุด


เมื่อถึงวันสงกรานต์ นอกจากไปทำบุญที่วัดแล้ว การสรงน้ำพระที่บ้าน ในช่วงวันสงกรานต์ หรือ “การถวายเครื่องเถราภิเษก” ก็ถือเป็นสิ่งที่ผู้คนนิยมปฏิบัติเช่นเดียวกับประเพณีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกคนในครอบครัวในวันปีใหม่ไทย วิธีการสรงน้ำพระที่ถูกต้องเหมาะสมตามประเพณีมีอะไรบ้าง TrueID Horoscope มีขั้นตอนมาฝากค่ะ

วิธีสรงน้ำพระ วันสงกรานต์ สรงน้ำพระในบ้าน บทสวดมนต์


อุปกรณ์ในการสรงน้ำพระ
วิธีสรงน้ำพระ วันสงกรานต์ สรงน้ำพระในบ้าน อุปกรณ์สรงน้ำพระ

อันดับแรก ควรเตรียมอุปกรณ์การสรงน้ำพระ ให้พร้อมก่อนดังต่อไปนี้ค่ะ

ผ้าเช็ดทำความสะอาดผืนใหม่หรือฟองน้ำสะอาด ๆ และแปรงขนนุ่ม
ขันใส่น้ำสำหรับเช็ดทำความสะอาด
โต๊ะที่ประดิษฐานชั่วคราว
พานและถาดรององค์พระตามความเหมาะสม
เครื่องหอม (ดอกไม้หอม พวงมาลัย น้ำอบ น้ำปรุง)
ขันใบใหญ่ใส่น้ำสะอาดสำหรับสรงน้ำพระ และขันใบเล็กสำหรับตักน้ำสรงองค์พระ

ขั้นตอนและวิธีการสรงน้ำพระ
วิธีสรงน้ำพระ วันสงกรานต์ สรงน้ำพระในบ้าน บทสวดมนต์

1. บทสวดมนต์ขอขมาก่อนสรงน้ำพระ
ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายองค์พระและทำความสะอาดหิ้งพระ ให้เริ่มต้นด้วยการกล่าวขอขมาก่อน ดังต่อไปนี้

ตั้งนะโมฯ 3 จบ จากนั้นกล่าวว่า

ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต

คำแปล : กายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3 ที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในพระรัตนตรัย ด้วยความตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ขอพระรัตนตรัยได้โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด

2. ทำความสะอาดพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนสรงน้ำ
จากนั้นจึงเริ่มทำความสะอาด และเคลื่อนย้ายองค์พระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ มาไว้ตรงจุดสรงน้ำที่เตรียมเอาไว้ โดยควรทำความสะอาดอย่าเบามือด้วยผ้าใหม่ หรือฟองน้ำใหม่ที่สะอาด

หากเป็นพระพุทธรูปที่ปิดทอง ให้ใช้แปรงขนนุ่มๆ ปัดฝุ่นออกเบาๆ แทน เพื่อไม่ให้ทองที่ปิดไว้หลุดลอก

3. เตรียมน้ำสำหรับสรงน้ำพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อันดับต่อไป ให้เตรียมน้ำสะอาดใส่ขันใบใหญ่ ใส่เครื่องหอมลงไป เช่น น้ำหอม น้ำอบ น้ำปรุง และดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม มีคสีสันสวยงาม เช่น ดอกมะลิ ดอกกุหลาบ และดอกดาวเรืองเป็นต้น และเตรียมขันใบเล็กไว้ตัก

4. กล่าวคำสวดอธิษฐานก่อนสรงน้ำพระ
เริ่มตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวคำอธิษฐานว่า

อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัทวะโท นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง

คำแปล : เดชะ ข้าสรงน้ำ พระชุ่มฉ่ำตลอดกาล ทุกข์โศก โรคภัยพาล อันตรธาน เป็นสุข เทอญ

จากนั้นจึงอธิษฐานขอพรและสรงน้ำพระ โดยเริ่มจากพระพุทธรูปก่อน แล้วจึงค่อยสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ
วิธีสรงน้ำพระ วันสงกรานต์ สรงน้ำพระในบ้าน และสรงน้ำเทพ
การสรงน้ำหรือการถวายเครื่องเถราภิเษกนี้ มีอานิสงส์คือช่วยชำระจิตใจของเราให้เป็นกุศลมากยิ่งขึ้น เพิ่มความเป็นสิริมงคล ร่มเย็นเป็นสุข ทั้งตนเองและครอบครัว ถือเป็นประเพณีที่งดงามและช่วยให้เราพร้อมเริ่มต้นปีใหม่แบบไทยๆ ด้วยจิตใจที่เปี่ยมสุขค่ะ

แชร์สิรอไร
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin