ชลบุรี ติดโควิด 149 ราย เปิด “พื้นที่เสี่ยง” อีก 22 แห่ง

ข่าววันนี้ 11 เม.ย.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี เปิดเผยจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ 11 เม.ย.มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ 149 ราย
1. ผู้ติดเชื้อโควิด-19 Cluster ร้านฟริ้นสโตน 19 ราย ทั้งนี้ใน Cluster นี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 รวม 109 ราย
2. ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากสถานบันเทิงอื่น 17 ราย
2.1. Bone Pub พัทยา 2 ราย
2.2. Friend zone ผับ บางแสน 1 ราย
2.3. Cetus Club พัทยา 8 ราย
2.4. นิว เวอร์ชั้นแมน ผับ 2 ราย
2.5. ร้านอินฟินิตี้ ศรีราชา 1 ราย
2.6 ติดเชื้อจากผับใน กทม. 3 ราย
3. สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากต่างจังหวัด 6 ราย
3.1 สัมผัสผู้ติดเชื้อจาก กทม. 4 ราย
3.2 สัมผัสผู้ติดเชื้อจาก จ.ภูเก็ต 1 ราย
3.3 สัมผัสผู้ติดเชื้อจาก จ.ลำปาง 1 ราย
4. ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จาก กทม เข้ามารักษาในชลบุรี 1 ราย
5. อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 106 ราย
วันนี้มีการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมด 481 ราย และค้นหาเชิงรุกอีกจำนวน 2,037 ราย (อยู่ระหว่างรอผลตรวจ )


ชลบุรี ติดโควิด 149 ราย เปิด พื้นที่เสี่ยง อีก 22 แห่ง
ขณะนี้ มีการระบาดของโควิด-19 จากสถานบันเทิงใน กทม.และปริมณฑล ไปจังหวัดต่างๆ กว่า 40 จังหวัด ซึ่งเป็นการระบาดอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการระบาดสู่สถานบันเทิงใน จ.ชลบุรี และแพร่เชื้อไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิดในการระบาด ระลอกใหม่ เมษายน 2564 ใน จ.ชลบุรี 413 ราย อ.ศรีราชา 2 Cluster, อ.เมืองชลบุรี และอำเภอใกล้เคียง 1 Cluster
จังหวัดชลบุรีได้ดำเนินการค้นหผู้ติดเชื้อให้มากที่สุด เพื่อนำมารักษาไม่ให้แพร่กระจายเชื้อต่อไป
ทั้งนี้ได้ปิดสถานบันเทิงทุกแห่งเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน เพื่อยับยั้งการระบาด จึงขอความร่วมมือมายังประชาชนชาวชลบุรี ผู้ที่ เข้าข่ายเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ตามประกาศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ
สำหรับประชาชนทั้วไป ขอให้ปฏิบัติตามมาตราการสุขอนามัยส่วนบุคคล ใช้ชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัด อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ หากมีกิจกรรมที่ต้องรวมตัวกันจำนวนมากขอให้ปฏิบัติตามมาตราการตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ยังได้ออกประกาศฉบับที่ 55 ระบุว่า ประชาชนท่านใดได้เดินทางไปยังสถานที่ดังต่อไปนี้ หากพบว่ามีอาการทางเดินหายใจ ไข้ ไอ น้ำมูก หรือมีอาการหอบเหนื่อย ภายใน 14 วัน นับวันที่เข้าไปยังสถานที่ดังกล่าว ให้แยกตัวจากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย และไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา พร้อมทั้งให้ประวัติสัมผัส หรือเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงร่วม เวลาเดียวกันกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยสถานที่ทั้ง 22 แห่ง มีดังนี้

แชร์สิรอไร
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin