4 เกิดหลังสงกรานต์นี้จะคล่องตัวมากขึ่น อยู่ในช่วงเกฌฑ์ดี

วันเสาร์

การงาน ก้าวหน้า เติบโต ประสบความสำเร็จดีขึ้น จะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน รวมถึงผู้ใหญ่เจ้านายเป็นอย่างดี หากที่ผ่านมามีอุปสรรคปัญหาติดขัดอะไรก็จะผ่านพ้นไปได้ การเ งิ น มีโชคมีลาภ จะได้เ งิ นหรือรางวัลแบบฟลุค หากรอคอยเ งิ นก้อนหรือเ งิ นอะไรอยู่จะได้ตามที่หวัง การลงทุนหรือทำธุรกิจต่าง ก็จะได้ผลกำไรดี

วันพุธ

การงาน เป็นช่วงที่ดี อาจได้รับมอบหมายหน้าที่การงานใหม่ ที่ใหญ่โตขึ้น หรือจะได้รับโอกาสดี จากผู้ใหญ่เจ้านาย หรือสามารถทำผลงานออกมาได้ดี โดดเด่น หากมีปัญหาอะไรก็จะสามารถจัดการให้เรียบร้อยลงตัวได้ดี การเ งิ น อยู่ในช่วงขาขึ้น หากมีปัญหาเ รื่ อ งการเ งิ นสามารถเดินเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อขอความช่วยเหลือได้เลย บางคนอาจมีโชคมีลาภแบบฟลุก อาจจะได้มาจากบ้านช่อง ที่ทาง ที่อยู่อาศัย

วันอังคาร

การงาน ช่วงนี้มีโอกาสทำงานผิดพลาดเสียหายได้ง่ายและบ่อย และให้ร ะวั งบริวารหรือเพื่อนร่วมงานจะนำเ รื่ อ งยุ่งย ากวุ่นวายมาให้ป ว ดหัว ให้ใช้ความระมัดร ะวั งรอบคอบในการทำงานให้มาก การเ งิ น ถือเป็นช่วงที่ดี จะมีโชคมีลาภ หากมีปัญหาด้านการเ งิ นจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน คิดจะลงทุนหรือทำธุรกิจใด ในช่วงนี้สามารถทำได้เลย

วันอาทิตย์

การงาน ช่วงนี้ให้ร ะวั งจะมีปัญหาขั ด แ ย้ งกันภายในองค์กร รวมถึงความผิดพลาดเสียหาย ให้ร ะวั งในเ รื่ อ งของอารมณ์ ความใจร้อนต่าง อาจจะทำให้มีปัญหาได้ การเ งิ น อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น สามารถบริหารจัดการเ รื่ อ งการเ งิ นได้ดี จะมีโชคลาภเล็ก เกี่ยวกับบ้าน ที่อยู่อาศัยหรืออสังหาริมทรัพย์

แชร์สิรอไร
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin