คู่ของคุณเป็นเนื้อคู่แบบไหนในพุทธศาสนา

ความรักนั้น ย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ ด้วยการอยู่ร่วมกัน ในกาลก่อน ๑ ด้วยความเกื้อกูลต่อกันในปัจจุบัน ๑ เหมือนดอกอุบลและชลชาติ เมื่อเกิดในน้ำ ย่อมเกิดเพราะอาศัยเหตุ ๒ ประการ คือ น้ำและเปือกตม ฉะนั้น…คู่…บุพเพสันนิวาส คือ การได้เคยอยู่ร่วมกันในอดีตชาติ จนส่งผลให้ได้เป็นคู่ครองกันในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่จะคิดว่าเคยอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วบุพเพสันนิวาส หมายถึง การที่อาจจะได้อยู่ร่วมกันในฐานะอื่นก็ได้ เช่น พี่กับน้อง พ่อกับลูก แม่กับลูก ครูกับศิษย์ นายกับบ่าว เป็นต้น มีความเห็นสอดคล้องกัน ทำให้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุข

เนื้อคู่ คือ หญิงและชายที่เคยได้ใช้ชีวิตร่วมกัน เป็นสามีภรรยากันมาก่อนในอดีตชาติ

คู่ครอง คือ หญิงและชายที่ใช้ชีวิตร่วมกัน เป็นสามีภรรยากันในชาติปัจจุบัน

คู่กรรม คือ หญิงและชายที่ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสามีภรรยา แต่มักไม่มีความสุข เนื่องจากการมาอยู่ร่วมกันนั้น เกิดจากวิบากของกรรมที่ทำร่วมกันที่มีต่อกันมาส่งผล เช่น อาจเคยทำบาปร่วมกัน หรือเคยเป็นศัตรูกันมาก่อน เป็นต้น

คู่บารมี คือ เนื้อคู่ที่ได้ติดตามกันมา ส่งเสริมกันและกันในทางที่ดี ได้ใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะสามีภรรยาร่วมกันนับชาติไม่ถ้วน และจะติดตามกันต่อไปจนกว่าจะสามารถหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้

มักใช้คำนี้ กับพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีกับเนื้อคู่ลำดับ ๑ ที่จะได้เป็นคู่ครองกับในชาติสุดท้าย เหตุแห่งการได้อยู่ร่วมกัน ดังที่พระพุทธองค์ได้แสดงเหตุ ที่ชายหญิงได้รักและได้เป็นสามีภรรยากันนั้นมี ๒ ปัจจัย คือ การได้อยู่ร่วมกันในกาลก่อน ๑ การได้เกื้อหนุนกันในชาติปัจจุบัน ๑

เนื่องจาก วัฏสงสารยาวไกล จนหาจุดเริ่มต้นและที่สุดไม่ได้ หญิงชายแต่ละคน จึงมีเนื้อคู่มากมายเป็นแสนคน แต่ละชาติที่เกิดมา ก็อาจได้พบเจอเนื้อคู่หลายๆ คนพร้อมกัน หรืออาจไม่ได้เจอเนื้อคู่เลยสักคนก็เป็นได้ กรณีที่ไม่เจอเนื้อคู่เลยนั้น หญิงชายนั้น ก็อาจมีคู่ได้กับบุคคลใกล้ชิด ที่ได้เกื้อหนุนกันในปัจจุบัน ซึ่งเมื่อได้เป็นคู่กันในปัจจุบันแล้วหญิงชายนั้น ก็จะได้เป็นเนื้อคู่กันต่อไป…

คู่บุพเพสันนิวาส

ภิกษุ ท.ถ้าภรรยาและสามีทั้งสองพึงหวังพบกันและกันทั้งในปัจจุบัน และในสัมปรายภพ ทั้งสองเทียวพึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกัน มีจาคะเสมอกัน มีปัญญาเสมอกัน ภรรยาและสามีทั้งสองนั้น ย่อมได้พบกันและกัน ทั้งในปัจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ.

ภรรยาและสามีทั้งสอง เป็นผู้มีศรัทธา รู้ความประสงค์ของผู้ขอ มีความสำรวม เป็นอยู่โดยธรรม เจรจาคำที่น่ารักแก่กันและกัน ย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีความผาสุกทั้งสองฝ่าย มีศีลเสมอกัน รักใคร่กันมาก ไม่มีใจร้ายต่อกัน ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว ทั้งสองเป็นผู้มีศีลและวัตรเสมอกัน ย่อมเป็นผู้เสวยกามารมณ์ เพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลก.

จตุกฺก. อํ. ๒๑/๘๑/๕๖. ที่มา…ในพระไตรปิฎก

การชดใช้กรรม…การชดเชยกรรมในบุพเพสันนิวาส

โดยปกติ คนที่มีกงเกวียน กรรมเกวียน กรรมเก่า เกี่ยวเก่า หากเราไม่มีตัวรู้ในองค์ฌาน เราคงไม่มีทางรู้ว่าเราจะต้องชดใช้กรรมกับใครด้วยวิธีเช่นไร…ยาวนานแค่ไหน

การใช้กรรม การชดเชยกรรมให้กันนั้น ถือเป็นเงื่อนปมหลักในพรหมลิขิต ซึ่งทุกคนจะต้องเผชิญ แต่น้อยคนนักที่คนเราจะมีตัวรู้ในระดับนี้ บางครั้ง การใช้กรรมกลับกลายเป็นไปก่อกรรมทับซ้อนเพิ่มเข้าไปอีก บ้างกับก่อเงื่อนปมใหม่ ที่วุ่นวายกว่าชาติก่อนเสียอีก ภูมิธรรมจึงเป็นปัจจัยสำคัญพื้นฐาน เพราะคนที่มีภูมิธรรม อย่างน้อยก็ไม่ไปก่อกรรมก่อเงื่อนปมให้มากขึ้นไปอีก เรื่องของบุพเพสันนิวาสนั้น ลึกซึ้งข้ามภพข้ามชาติ จะว่าไปแล้ว บุพเพสันนิวาสถือเป็นกุญแจสำคัญของชาติภพ แต่มีกี่คนที่ได้แต่งงานกับบุพเพสันนิวาสตัวจริง…..บ้างก็แต่งไปก่อนกับเจ้ากรรม นายเวร…..บ้างก็แต่งงานไปก่อนกับคนที่กำหนดเป็นเพียงแค่เพื่อน เนื่องจากเสียท่าเจ้ากรรมนายเวรดลใจจนไขว้เขวกันไปก่อน

สำหรับคน ที่ได้แต่งงานกับบุพเพสันนิวาสตัวจริงนั้น ถือได้ว่าโชคดีมากๆ คนเคยทำบุญทำกรรมร่วมกันมามาก รวมนับไม่ถ้วนชาติ ถึงคราวใช้กรรมก็ใช้ด้วยกัน ถึงคราวรับบุญก็รับด้วยกัน หากไปแต่งกับคนอื่น โอกาสรับบุญก็เลยมีปัญหา มีเงื่อนไข เพราะบุญนั้น ๆ ทำมาด้วยกัน ก็เลยต้อง มารับบุญด้วยกัน

คนรักกัน อยู่ด้วยกันมา แสงออร่าทั้งสองคนก็เลยจำกันได้…เข้ากันได้ดี..หาก ทำงานก็ควรต้องนั่งใกล้ๆ …ควรมีจิตที่ดีต่อกัน เวลาอยู่ร่วมกันความรักสะเทือนอารมณ์ไปกระเทาะจิต.. เร้าลึกถึงวิญญาณ เรียกว่า..เมื่ออารมณ์รักลึก ซึ่งดื่มด่ำจนอาจทะลุไปถึงภวังคจิตของคู่สัญญากรรมได้ สัญญากรรมเก่าๆ ก็กลับมาเรียกว่า จำกันได้ สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ทั้งบุญฤทธิ์ และทางเทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์ บุญเก่าจึงกลับมาช่วยกัน มาชดใช้กันได้ในจังหวะนี้

ทั้งนี้ หากการชดใช้และชดเชยกรรมในบุพเพสันนิวาส ในส่วนของการสัมผัส สัมพันธ์ทั้งในด้านกาย อารมณ์ จิต หรือวิญญาณ ไม่เพียงพอก็จะก่อให้เกิดเป็นกรรมเก็บกดได้อีก การที่ได้อยู่ร่วมกับคนที่เป็นบุพเพสันนิวาสตัวจริง หรือคู่บุญ คู่สัญญากรรมเก่า จึงเท่ากับต่างคนต่างมีตู้ ATM กดบุญมาใช้กันได้ตลอด ย่อมดีกว่าคนที่มีกรรมสัมพันธ์ในระดับธรรมดา เช่น กงเกวียนกรรมเกวียนกรรมเก่าเกี่ยวเก่า หรือบุพกรรมแน่นอน

ยิ่งคู่ของเรามีบารมีมาก ปฏิบัติธรรมมามาก ทุกอย่างก็จะยิ่งสอดคล้องลงตัวกันมากขึ้น หากคู่บุพเพสันนิวาส คนใดคนหนึ่ง กำลังอยู่ในช่วงดวงตก บุญของอีกคนก็จะมาช่วยดึงไว้ โอกาสชีวิตที่จะประสบความสำเร็จย่อมมีสูง ในทางตรงข้าม หากคู่บุพเพสันนิวาสเกิดมีจิตย้อนแย้งกัน ก็กลับจะก่อให้เกิดอันตรายอันคาดไม่ถึงได้ โดยเฉพาะเมื่อดวงตก หรือวาระของกฏแห่งกรรมกำลังแสดงออก นอกจากบุญไม่มาแล้ว กรรมจะมาเสริมอีกด้วยซ้ำ

ปัญหาคือ เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ใครคือ เนื้อคู่ตัวจริงของเรา อีกทั้งบุพเพสันนิวาสเราก็อาจที่จะมีหลายคน ใครคือคนที่สอดคล้องกับเราที่สุดในชาตินี้ หากเราไม่มีตัวรู้ ในระดับองค์ฌาน โอกาสเลือก หรือการปฏิบัติต่อคู่บุพเพสันนิวาสของตนผิดพลาดย่อมมีสูง เราจึงต้องมีภูมิธรรมสูง มีเมตตา และอุเบกขาอยู่เสมอ ถึงแม้เราจะไม่ได้แต่งงานกับบุพเพสันนิวาสตัวจริงของชาติภพ ก็ไม่ต้องตกใจ เราอาจได้แต่งงานกับคนอื่นไปแล้ว

หากท่านประสงค์ให้ชีวิตของท่าน มีความสุขและมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิต ให้เหมือนหรือใกล้เคียงกันเมื่ออยู่กับคู่บุพเพสันนิวาสตัวจริงก็ทำได้เช่นกัน โดยการอธิฐานจิต ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมหาเทพ ที่มีกรรมสัมพันธ์กับเรา ขอเล่นเกมกลกรรมในบุพเพสันนิวาส โดยอธิฐานเข้าสู่เกม ให้คู่ปัจจุบันของเราเปลี่ยนเป็นบุพเพสันนิวาส ชีวิตเราก็จะเดินไปในแนวทางแห่งบุญกุศล โดยเราต้องทำบุญที่ตรงกับหนี้กรรม หรือทำมหาบุญ ทดแทนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการช่วยงานการกุศล งานสาธาระณะอย่างต่อเนื่อง ฝึกฝนและพัฒนาตัว รู้แจ้งแทงตลอด

โดยเฉพาะต้องมีภูมิธรรมยึดมั่นในคู่ของเรา ห้ามนอกใจแม้คู่บุพเพสันนิวาสตัวจริงมาก็เปลี่ยนใจไม่ได้ เพราะนั่นหมายถึง การแพ้เกมกลกรรมในบุพเพสันนิวาส ความลำบากลำเค็ญที่คาดไม่ถึงก็จะตามมา โดยอธิฐานทำดีไปตลอด เส้นทางชีวิต ผ่อนกรรมเราและครอบครัวเราไป ชีวิตของเราก็จะเดินทางไปในทางสำเร็จ เมื่อกาลเวลามาถึง เราก็มีโอกาสที่จะชนะเกม เพื่อให้ชีวิตมีความสุขเช่นเดียวกับการได้อยู่กับบุพเพสันนิวาส จะสำเร็จมากน้อยและยุ่งยากแค่ไหน ขึ้นอยู่กับกรรมเก่าและตัวรู้แจ้งแทงตลอดของเรา และการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในเกมของแต่ละคน

ที่แน่ ๆ เราจะได้ไม่ต้องเสียใจว่า เลือกคู่ผิด พระพุทธศาสนาสอนให้เรารักเดียวใจเดียว สอนให้รักนวลสงวนตัว คิดให้รอบครอบก่อนเลือกคู่ หากเรามีตัวรู้ ความเข้าใจคำสอนนี้ ย่อมถูกต้องทั้งในสามัญวิสัย และเหนือสามัญวิสัย…

แชร์สิรอไร
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin