พุทธทำนายจากหนังสือ ปู่ฤษีมณีรัตน์ (สัมเด็ดรุ่ง)

หนังสือ พุทธทำนาย
ข้อความจาก ปู่ฤษีมณีรัตน์ (สัมเด็ดรุ่ง)
ค้นพบ “ หนังสืออินทร์ตก – เทพทำนาย ” โดยย่อ

หนังสือใบลานสี ได้ถูกตกมาในวัดแห่งหนึ่ง ในจังหวัดอัตตะบือ (ประเทศลาว) ข้าพเจ้าได้รับรู้จากพระอาจารย์ผู้ทรงศีลองค์หนึ่งเผยแผ่ให้ เลยเกิดความศรัทธาเสียสละทรัพย์พิมพ์แจกจ่ายมายังพี่น้องชาวพุทธทั้งหลาย เพื่อเป็นกุศล และเพื่อพิจารณาญาณด้วยตนเองถึงเหตุการณ์ มหันตภัยของโลกยุคโลกาวิวัฒน์ ซึ่งจะบังเกิดตามพุทธทำนายไว้ดังนี้

โลชังชม โทโพโส อินโทกรุณา

พระอินทร์ พรหม ยมราช ได้สั่งไว้ว่า ถ้าบุคคลใดได้รู้แล้วจงรีบบอกให้คนอื่นฟังหรือพิมพ์แจกตามกำลังศรัทธา จะเกิดมหากุศลช่วยให้ท่านได้หลุดพ้นจากมหันตภัยพิบัติทั้งปวง ถ้าบุคคลใดไม่เชื่อมั่นตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเกิดเดือดร้อน ในปีจอขึ้น 4 ค่ำ ผู้มีบุญจะลงมาเกิดพร้อมทั้งหนังสือใบลานฉบับนี้ ถ้าไม่มีอยู่ในบ้านเรือนบ้านช่องของผู้ใด จะมีพวกผีปีศาจเข้ามาทำลายอย่างแน่แท้ ในปีจอต่อปีกุนยามเดือนหงาย จะมีงูพิษอยู่บนศรีษะ ฉกกัดให้ถึงตาย และฝูงชนทั้งหลายจะเกิดความเดือนร้อนหลายประการ เช่น

ทุกข์ยากร้อน เพราะศึกสงครามไม่จบ
ทุกข์ยากร้อนเพราะน้ำและไฟ
ทุกข์ยากร้อนเพราะไม่มีใครจะดูแลใคร
ทุกข์ยากร้อนเพราะอดข้าวปลาอาหาร
ทุกข์ยากร้อนร้อนผัวเมียไม่เห็นหน้ากัน
ทุกข์ยากร้อนเพราะมีคนตายตามทุ่งไร่ทุ่งนา
ทุกข์ยากร้อนเพราะไม่มีผู้เฒ่า
ทุกข์ยากร้อนเพราะไปต่างประเทศไม่สะดวก
ทุกข์ยากร้อนเพราะนอนไม่หลับ

ในปีจอนี้ เมืองเวียงจันทร์จะมีฤษีองค์ทองคำสิกขาลาบวชออกมาเป็นพ่อค้า ในปีจอ ขึ้น 8 ค่ำ ห้ามไม่ให้ตักน้ำอาบน้ำกิน ตามห้วยหนองคลองบึงหลังพระอาทิตย์ตกดิน (ก่อนมืดค่ำ) พญายมราชจะนำเอายาพิษพ่นมาใส่โลกมนุษย์
ในปีจอ เมืองกรุงเทพฯ จะแตกพันหลายตอนเวลาไก่ขัน *พระแก้วมรกตหัวเชียงเมี้ยงข้าวเม็ดใหญ่จะกลับสู่เมืองเวียงจันทร์ นี่คือ พระคาถาขององค์อินทร์ พรหม ยมราชได้เขียนลงในใบลาน จงรักษาเก็บไว้ให้ดีเพื่อช่วยให้หลุดพันจากภัยพิบัติในยามเกิดเหตุการณ์มหันตภัย พระถาคาเขียนไว้ว่า
” ปะโต เมตัง ปะระชีวินัง สุขะโต จุติ จิตตะ เมตตะ นิพพานัง สุขะโต จุติ ”
พระ คาถาบทนี้เขียนลงในใบลาน แผ่นทองหรือแผ่นผ้าก็ดี ติดไว้ที่ประตูบ้านหรือในรถ หรือโพกศีรษะ ยามเกิดเหตุการณ์จะช่วยให้หลุดพ้นจากภัยอันตราย
ในการละเวลานี้ เทพเจ้าเหล่าเทวดาผู้รักษาคุ้มครองโลก ได้กราบทูลต่อพระอินทร์ว่ามนุษย์โลกทำกุศลผลบุญ (ความดี) เพียง 3 ส่วน และทำบาปกรรม (ความชั่วร้าย) ถึง 7 ส่วน เมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์อินทร์จะได้ลงโทษกับมนุษย์โลกถึง 9 ข้อ นับตั้งแต่ปีจอ ถึงปีกุน ดังนี้
1. จะให้เกิดพายุลมแรง แผ่นดินไหวหวั่น
2. จะให้เกิดไฟไหม้ (อัคคีภัย)
3. จะให้เกิดน้ำท่วม (อุทกภัย)
4. จะให้เกิดฟ้าผ่า
5. จะให้เกิดร้อนมาก หนาวมาก
6. จะให้เกิดสารพิษต่าง ๆ (อาหาร – อากาศ เป็นพิษ)
7. จะเกิดกาฬโรคต่าง ๆ (พยาธิร้าย)
8. จะให้เกิดอดข้าว ปลา อาหาร
9. จะให้เกิดอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนกันเอง สำหรับคนใจบาป
มหันตภัย 9 อย่างนี้ จะรอดพ้นได้เฉพาะคนใจบุญ คนที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น รู้แล้วจงบอกต่อกันไปให้รีบทำความดีมากกว่าทำบาปกรรมชั่วร้าย
* พระแก้วมรกตหัวเชียงเมี้ยงข้าวเม็ดใหญ่ = พระแก้วมรกตหัวศรีธนนชัย

ถ้าเลยปีจอ ปีกุน ไปแล้ว ทุกคนพร้อมทั้งลูกหลานจะได้รับความสุขกาย สบายใจทุกคน ให้ทุกคนเคร่งครัดในศีล 5 ข้อ ให้ขยันไหว้พระ ภาวนา ให้ทาน เพื่อการกุศลอย่างต่อเนื่อง
ศีล 5 ข้อ ได้แก่
1. ห้ามเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต (ทุกชีวิตใครก็รัก)
2. ห้ามลักเอาสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตน
3. ห้ามล่วงเกินชู้คนอื่น เมีย ผัวคนอื่น (ที่มีเจ้าของ)
4. ห้ามพูดปดหลอกลวงผู้อื่นในทางที่ไม่ดี ซึ่งเป็นเหตุเกิดความแตกแยกสามัคคีหรือสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง
5. ห้ามดื่มหรือเสพของมึนเมาทั้งหลายทั้งปวง

นอกจากหนังสืออินทร์ตก ที่ได้กล่าวมาแล้วยังมีพระผู้ทรงศีลอีกองค์หนึ่ง ได้พบเห็นเนื้อในอักษรธรรม ที่เขียนจารึกไว้บนก้อนหินศิลาที่เพิ่งพ้นจากพื้นดิน ในภูผาป่าดงแห่งหนึ่งที่พระรูปนี้ได้เดินธุดงค์ วิปัสสนากรรมฐานผ่านไป (ข้าพเจ้าไม่ขอบอกนามพระและกำหนดสถานที่อันอย่างจะแจ้งได้) เพราะได้สอบหาข้อมูลละเอียดแล้ว พระผู้ทรงศีลกล่าวว่า “โยมเอย ถ้าไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่ดวงจิต เพราะถึงเวลาแล้วที่สวรรค์จะไม่มีความลับ ถ้าท่านเชื่อก็เป็นกุศล ถ้าไม่เชื่อก็เป็นอกุศล ” รู้เพียงเท่านี้ ข้าพเจ้าขอบอกเล่าสู่ท่านฟังตามคำกล่าวของพระผู้ทรงศีลรูปนี้ว่า ในแผ่นศิลาได้เขียนไว้โดยพระมหากัสสะปะว่า ในปีระกา ปีจอ ปีกุน เดือน 7-8 จะเกิดเหตุการณ์ร้ายตามถนนหนทาง ในเดือน 9-10 คนใจบาปจะถูกล้างผลาญให้หมดไป มีบ้านแต่ไม่มีคนอยู่ มีข้าวแต่ไม่มีคนกิน มีทางแต่ไม่มีคนเดิน
สุดท้าย พระผู้ทรงศีลได้กล่าวย้ำถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหนังสือ “ อินทร์ตก” “ อินทร์ตื่น”เพิ่มเติมว่า ถ้าท่านผู้ใดเชื่อ ศรัทธา เคารพบูชาหรือบนบานว่าจะบอกเล่าแก่ผู้อื่นหรือพิมพ์แจกจ่ายเหล่าสาธุชน คนทั้งหลายได้รับรู้ด้วยแล้ว ท่านจะปรารถนาสิ่งใดจะได้ดั่งใจนึก พยาธิร้ายที่เบียดเบียนกายก็จะหายขาด ปราศจากภัยพิบัติทั้งปวงตลอดไป ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

พระพุทธเจ้าทำนาย

แชร์สิรอไร
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin