ว่าด้วยเรื่อง เทวดารักษาตามอายุ ว่าตอนนี้ช่วงอายุไหนเทวดาองค์ไหนคอยดูแลรักษาอยู่

เทวดารักษาตามอายุ
เทวดารักษาตามอายุหรือพระเคราะห์เสวยอายุ ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ พระเคราะห์ทั้ง 9 ดวงซึ่งประกอบไปด้วย พระอาทิตย์(๑) พระจันทร์(๒) พระอังคาร(๓) พระพุธ(๔) พระพฤหัสบดี(๕) พระศุกร์(๖) พระเสาร์(๗) พระราหู(๘) และพระเกตุ(๙) เป็นตัวแทนของเทวดาทั้ง 9 องค์ โดยเทวดา 8 จาก 9 องค์ (ยกเว้นพระเกตุ) จะผลัดเปลี่ยนเวียนวนกันเสด็จมารักษาอายุของผู้คน ตามระยะเวลาของเทวดาองค์นั้นๆ หรือในทางโหราศาสตร์เรียกว่าตามกำลังของพระเคราะห์เสวยอายุ

กำลังพระเคราะห์
กำลังของพระเคราะห์ที่เสวยอายุ ของพระเคราะห์แต่ละดวงจะไม่เหมือนกัน แตกต่างกันไปตามตำนานการสร้างขึ้น และมีลำดับการเข้ามารักษาอายุหรือเสวยอายุ ตามลำดับด้านล่างนี้

– พระอาทิตย์(๑) มีกำลังเท่ากับ 6
– พระจันทร์(๒) มีกำลังเท่ากับ 15
– พระอังคาร(๓) มีกำลังเท่ากับ 8
– พระพุธ(๔) มีกำลังเท่ากับ 17
– พระเสาร์(๗) มีกำลังเท่ากับ 10
– พระพฤหัสบดี(๕) มีกำลังเท่ากับ 19
– พระราหู(๘) มีกำลังเท่ากับ 12
– พระศุกร์(๖) มีกำลังเท่ากับ 21

มีข้อแม้การเรียงว่าผู้ที่เกิดวันไหน ให้ใช้กำลังของวันที่ตัวเองเกิดเป็นลำดับแรกก่อน จากนั้นก็ไล่ต่อเนื่องลงไปจากบนลงล่าง เมื่อสิ้นสุดด้านล่างที่พระศุกร์(๖) แล้วก็วนต่อไปด้านบนที่พระอาทิตย์(๑) แล้วไล่ลงมาต่อไป เรียกวิธีการเรียงตามตำรามหาทักษา เมื่อรวมผลของกำลังทั้งหมดจะเท่ากับ 108

#ตัวอย่างการหาเทวดารักษาอายุ
ตัวอย่าง นาย ก. เกิดวันอาทิตย์ อายุ 22 ปี อยากทราบว่าพระเคราะห์ใดเสวยอายุ? นาย ก. เกิดวันอาทิตย์ พระอาทิตย์เสวยอายุก่อนและไล่ลงไปจากบนลงล่างดังนี้
– พระอาทิตย์ รักษาอายุ 6 ปี ตั้งแต่อายุ 0-6 ปี
– พระจันทร์ รักษาอายุ 15 ปี ตั้งแต่อายุ 7-21 ปี
– พระอังคาร รักษาอายุ 8 ปี ตั้งแต่อายุ 22-29 ปี
ฉะนั้นปัจจุบัน นาย ก. อายุ 22 ปี อยู่ในช่วงที่พระอังคารรักษาอายุอยู่นั่นเอง และจะรักษาอายุไปจนถึงอายุ 29 ปี

ตัวอย่างที่ 2 นาง ข. เกิดวันพุธกลางคืน อายุ 35 ปี อยากทราบว่าพระเคราะห์ใดเสวยอายุ? นาง ข. เกิดวันพุธกลางคืน พระราหูเสวยอายุก่อนและไล่ลงไปจากบนลงล่าง และวนขึ้นไปด้านบนใหม่ ดังนี้
– พระราหู รักษาอายุ 12 ปี ตั้งแต่อายุ 0-12 ปี
– พระศุกร์ รักษาอายุ 21 ปี ตั้งแต่อายุ 13-33 ปี
– พระอาทิตย์ รักษาอายุ 6 ปี ตั้งแต่อายุ 34-39 ปี
ฉะนั้นปัจจุบัน นาง ข. อายุ 35 ปี อยู่ในช่วงที่พระอาทิตย์ รักษาอายุอยู่นั่นเอง และจะรักษาอายุไปจนถึงอายุ 39 ปี

#การทำบุญเสริมดวง
เมื่อทราบว่าเทวดาองค์ใดหรือพระเคราะห์ใดเสวยอายุแล้ว ตามความเชื่อในทางโหราศาสตร์ ก็จะต้องทำบุญต้อนรับเทวดาที่มารักษาอายุนั้นๆ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว ตลอดช่วงเวลาที่เทวดาองค์นั้นได้มาดูแลรักษาอยู่ ส่วนการทำบุญต้อนรับเทวดาที่มารักษาอายุ

แชร์สิรอไร
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin