3วันเกิดสิ่งศักดิ์สิทธ์อุปถัมภ์ ด้านการเงิน

วันพฤหัส

ด วงชะต าตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ชีวิตบทจะตกต่ำ สุดท้ายก็พลิกชีวิตฟื้นขึ้นมาได้

แม้นจะไม่ค่อยสบ ายนักรว ยย าก รว ยช้า แต่บั้นปลายยังไง

ก็ไม่ลำบ าก ดว งแข็งมีสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ คุ้มกายอยู่ ขอ ไม่ไปทำสิ่งไม่ดี

ขยันขันแข็งอย่ าเพิ่งไปท้อกับอุปสรรคชีวิตที่เข้ามา และให้s ะวั งอย่ า

ไปค่ำประกันกับคนที่ไม่สนิทดีพอหรือรู้จักแ ค่ผิวเผินจะนำความทุ กข์มาให้

คนเกิ ดวันนี้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ อาหาร เครื่องดื่ม และการเดินทางหรือ

การขนส่งจะเหมาะกับท่านมาก ทำแล้วร วยเร็วตั้งตัวไว หลังจากนี้ไปเป็นต้นไป

ดว ง ชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเ รื่ อ งของการเงิ น โช คลาภสิ่งศักดิ์

สิทธิ์ที่นับถือจะให้โช คใหญ่มาให้ มีเกณฑ์รับเงิ นสดหลักล้านเอาไปปลดหนี้ปลดสิน

ซื้อบ้ านเป็นของตัวเองได้สบ ายเลย ไม่ต้องเช่าเขาอยู่แล้วสำหรับ

คนโสดและแ ม่ม่ ายลู กติด มีเกณฑ์จะได้เจอคู่แท้ใน 3 เดือนนี้

และต่อจากนี้ถือเป็นปีที่ด วงชะต าท่านมีเกณฑ์เป็นเศร ษฐีใหม่ ป้ายแดง มีด วงโช คลาภตลอดปี

พ่อแม่และครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้น สุขสบ ายพ่อแม่ไม่ต้องลำบ ากอีกต่อไป ทำงานอะไรก็รุ่ง

ทั้งกิจการส่วนตัว พนักงานบริษัท หรือรับราชการก็ก้าวหน้าจะทำอาชีพ

เสริมอะไรก็รุ่ง หยิบจับอะไรก็เป็นเงิ นเป็นทอง ความขยัน ความเพียรไม่เอาเปรียบ

ไม่คดโกง จะทำให้ดว งท่านดีย าวจ นถึงปี 2564 เลย การหมั่นทำทาน

ทำบุญ ทุกครั้งที่มีโอกาส ก็จะชาวยเสริมด วงเสริมบุญบ ารมีเก่าที่มีอยู่ ให้เพิ่มพูนขึ้นไปอีก

 

 

วันศุกร์

ด วงชะต านี้มักเป็นคนที่มีรูปร่ า งหน้าตาดี หรือพูดจาดีจนอาจจะทำให้มีปั ญหา

เ รื่ อ งไปพัวพันกับคนมีเจ้าของให้s ะวั งให้มากอาจเสียการเงิ น เสียการงาน

เพราะเ รื่ อ งความรักได้เลยด วงชะต าทำงานใกล้ที่อยู่มักจะเจริญก้าวหน้าช้า

แต่จะไปเติบโตก้าวหน้าต่างที่ต่างถิ่นที่อยู่คนเกิ ดวันนี้ทำงานที่เกี่ยวข้อง

กับการขายใ หม่ทางช่องทางออนไลน์ พวกอาหาร จะเหมาะกับท่านมาก

ทำแล้วรว ยเร็วตั้งตัวไว หลังจากนี้เป็นต้นไป ด วงชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดีใน

เ รื่ อ งของการเงิ น โช คลาภ ตัวเล ขจากหลวงพ่อเกจิดังจะให้โช คมีเกณฑ์รับเงิ นสดหรือของรางวัลที่มีมูลค่ าหลักแสน

เอาไปปลดหนี้ปลดสิน

ตั้งตัวได้เลยแต่ให้s ะวั งเ รื่ อ งของมีค่ าหายไว้ด้วยทำอะไรให้มีสติอยู่เสมอ

และสำหรับด วงชะต าท่านมีเกณฑ์เป็นเศร ษฐีใหม่ ป้ายแดง มีด วงโช คลาภตลอดปี

ทำงานอะไรก็รุ่ง ทั้งกิจการส่วนตัว พนักงานบริษัท หรือรับราชการก็ก้าวหน้า

จะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่ง หยิบจับอะไรก็เป็นเงิ นเป็นทอง ความขยัน ความเพียร

ไม่เอาเปรียบ ไม่คดโกง จะทำให้ ด วงท่านดีย าวเลย การหมั่นทำทาน ทำบุญ

ทุกครั้งที่มีโอกาส ก็จะชาวยเสริม ด วงเสริมบุญบ ารมีเก่าที่มีอยู่ ให้เพิ่มพูนขึ้นไปอีกได้

 

 

วันอังค าร

ชีวิตลุ่มดอนมาแต่เล็ก มักจะไม่ค่อยได้อยู่พร้อมหน้าครอบครัว แต่ด้วยความเป็นคนปัญญาดี

แม้ไม่เก่งในห้องเรียนแต่สติปัญญาหัวคิดด้านการทำงานนั้นดีมาก

ไม่เกิน 2 ปีจากนี้ คนที่เคยดูถูกสบประมาทท่าน จะหน้าแตกเมื่อเห็นความสำเร็จของท่าน

คนเกิ ดวันนี้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ เสื้อผ้าที่ขายผ่านทางช่องทาง

ออนไลน์ จะเหมาะกับท่านมาก ทำแล้วร วยเร็วตั้งตัวไว หลังจากนี้เป็นต้นไป

ดว ง ชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเ รื่ อ งของการเงิ น โช คลาภ เ ลvจากงาน

ศ พ ญาติผู้ใหญ่ที่เพิ่งล่วงลับไปจะให้โช ค มีเกณฑ์รับเงิ นหลักล้านเอาไปปลดหนี้ปลดสิน

ออกรถใหม่ได้เลย พ่อแม่และครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้น สุขสบ าย

พ่อแม่ไม่ต้องลำบ ากอีกต่อไป และด วงชะต าจะค่อยดีขึ้นตามลำดับถืออว่าเป็น 1 ใน 3

ของดว งเสือนอนกินเลยก็ว่าได้ ถือเป็นปีที่ด วงชะต าท่านมี

เกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ ป้ายแดงมีด วง โช คลาภตลอดปี ทำงานอะไรก็รุ่ง ทั้งกิจการส่วนตัว

พนักงานบริษัท หรือรับราชการก็ก้าวหน้า จะทำอาชีพเสริม

อะไรก็รุ่ง หยิบจับอะไรก็เป็นเงิ นเป็นทอง ความขยันความเพียร ไม่เอาเปรียบ

ไม่คดโกง จะทำให้ด วงท่านดีย าวเลย การหมั่นทำทาน ทำบุญ ทุกครั้งที่มี

แชร์สิรอไร
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin