พบแม่ค้าอาหารทะเลพบเชื้อโควิด หลังฉีดวัคซีนเข็มแรก 8 วัน ราชบุรี

 

วันนี้ (27 มี.ค.64) ข้อมูลจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2519 จังหวัดราชบุรี ณ เวลา 10.00 น.

รายงานสถานการณ์ โควิด – 19 จังหวัดราชบุรี ระลอกใหม่ พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 1 ราย อาชีพขายอาหารทะเล ตลาดกิตติ บางแค กทม. เพศหญิง อายุ 29 ปี ตำบลสามเรือน อำเภอเมือง รักษาที่ รพ.ราชบุรีสรุปยอดรวมผู้ป่วยยืนยันปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 50 ราย รักษาในโรงพยาบาล จำนวน 11 ราย รักษาหาย 39 รายจังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรค พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด ในทุกสถานที่ที่ปรากฏใน Timeline ขอให้ชาวราชบุรีมั่นใจ สามารถไปใช้บริการตามร้านอาหารและทุกสถานที่ได้เป็นปกติ และขอให้ชาวราชบุรีเข้มงวด ให้ใช้ DMHTT (เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ วัดไข้ สแกนไทยชนะ) อย่างเคร่งครัดหลีกเลี่ยงเดินทางไปที่ชุมชนแออัดหากมีความจำเป็นควรเลือกช่วงเวลาที่คนน้อย และหากสงสัยว่าสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดราชบุรี หรือช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงปัจจุบัน มีประวัติเดินทาง ไปตลาด ทั้ง 6 แห่ง ย่านบางแค ดังนี้ ตลาดศิริเศรษฐนนท์ (แสงฟ้าเก่า)ตลาดภาสม ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดใหม่บางแค ตลาดกิตติและตลาดวันเดอร์ ให้รีบปรึกษาแพทย์ หรือเจ้าหน้าสาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อรับการคัดกรอง ประเมินความเสี่ยงและพิจา

ราชบุรี แม่ค้าขายอาหารทะเลตรวจพบเชื้อโควิด หลังฉีดวัคซีน 8 วัน

สำหรับ Timeline ผู้ป่วย COV10 – 19 ระลอกใหม่ รายที่ 50 เป็นผู้ป่วยหญิง อายุ 29 ปี หมู่ 6 ตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อาชีพขายอาหารทะเล ตลาดกิตติ เขตบางแค กทม.

10 – 12 มี.ค. 64 พักผ่อนอยู่บ้าน ม. 6 ต.สามเรือน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ไม่ได้ออกไปที่ไหนและไม่ได้ไปขาย อาหารทะเลที่ตลาดกิตติ เขตบางแค กทม. เพราะตลาดถูกสั่งให้ปิด เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโรค COVID-19 (มีผู้ป่วยติดเชื้อเป็นจำนวนมาก)

13 มี.ค. 64 เวลา 05.00 น. เดินทางไปตลาดกิตติ เนื่องจากได้รับกรติดต่อจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลตลาด แจ้งให้ไปรับการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 โดยการเก็บน้ำลายส่งตรวจ ( ได้รับการแจ้งว่าจะโทรแจ้งผลให้ทราบเมื่อตรวจพบเชื้อ )

14 – 17 มี.ค. 64 พักผ่อนและกักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปที่ไหน ยังไม่มีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ให้ทราบ แต่ทราบจากเพื่อนในกลุ่มไสน์ว่าไม่มีผู้ใดพบเชื้อ

18 มี.ค. 64 เวลา 12:00 น. เดินทางไปตลาดกิตติ เนื่องจากได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลตลาด แจ้งให้ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID- 19 (เข็มที่ 1) หลังจากฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อย

จึงเดินทางกลับบ้านโดยรถยนต์ส่วนตัวไม่ได้แวะที่ไหน

19 มี.ค. 64 พักผ่อนและกักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปที่ไหน

20 มี.ค. 64 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำรวจและพบว่าผู้ป่วยรายดังกล่าว มีอาชีพค้าขายอยู่ที่ตลาดกิตติ เขตบางแค กทม. กักตัวอยู่ที่บ้านเนื่องจากตลาดปิด จึงได้นำมากักตัวที่สถานกักกันของรัฐ (local quarantine) จังหวัดราชบุรี

21 – 25 มี.ค. 64 กักตัวอยู่ที่สถานกักกันของรัฐ (local quarantine) จังหวัดราชบุรี

26 มี.ค. 64 เวลา 10.30 – 11.00 น. รับการตรวจหาเชื้อ COVID- 19 ก่อนครบกำหนดกักตัว 14 วัน (ครบกำหนดกักตัว วันที่ 27 มี.ค. 64 ) เวลา 18.00 น. ทราบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อ COVID- 19 เวลา 19.30 น. เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลราชบุรี

 

แชร์สิรอไร
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin