กกต.พอใจภาพรวมเลือกตั้งเทศบาล คาดรู้ผลไม่เกิน 4 ทุ่ม พบบางหน่วยฉีกบัตร-ยิงกัน แต่ไม่กระทบเลือกตั้ง

‘กกต.’ พอใจภาพรวมเลือกตั้งเทศบาล คาดรู้ผลคะแนนไม่เกิน 4 ทุ่ม พบมีบางหน่วยฉีกบัตร-ยิงกันหน้าหน่วย แต่ไม่กระทบเลือกตั้ง

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 28 มีนาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. แถลงสรุปภาพรวมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ว่า ภาพรวมการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้พบว่ามีบางหน่วยเลือกตั้งมีการฉีกบัตร ซึ่งเกิดจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอายุมาก แต่ก็ไม่เป็นปัญหา

พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวว่า ส่วนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคดีอาญาหรือการยิงกันหน้าหน่วยเลือกตั้งนั้น ตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งแต่อย่างใด ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องดำเนินการสืบสวนต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าการนับคะแนนจะเสร็จสิ้นไม่เกินเวลา 22.00 น.ของวันนี้
พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวต่อว่า เมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้นทุกหน่วยเลือกตั้งแล้ว ก็จะส่งผลคะแนนไปที่เทศบาล เพื่อรวบรวมผลคะแนนว่าบุคคลใดบ้างที่จะได้รับคะแนนสูงสุดในการเป็นนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ส่วนการประกาศผลการเลือกตั้ง หากเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม กกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 30 วันคือวันที่ 27 เมษายน 2564 ส่วนกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมไม่ว่าจะมีผู้ร้องหรือไม่ กกต.จะดำเนินการสืบสวนไต่สวนและสามารถสั่งการเลือกตั้งใหม่หรือดำเนินการอื่นที่จำเป็น แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วัน คือวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นี้

“กกต.และสำนักงานฯ ขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักบริหารการทะเบียน ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ปลัดเทศบาล กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ช่วยดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้ง ขอขอบคุณผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ออกมาลงคะแนนใช้สิทธิกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิ์ได้ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง” พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าว

แชร์สิรอไร
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin