ฤกษ์ดี วันดี 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564

สัปดาห์นี้ใครมีแผนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ หรือทำการมงคล มาดู ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 กันค่ะ จัดมาให้แล้วทั้ง ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์คลอด ฤกษ์แต่งงาน อยากรู้แล้วมาดูกันเลยค่ะ


ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์

ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564
ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยานใหม่/เก่า
สามารถทำได้ในวัน

29 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
30 มีนาคม 2564 ไม่ควรออกรถใหม่
31 มีนาคม 2564 ไม่ควรออกรถใหม่
1 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่
2 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
3 เมษายน 2564 ไม่ควรออกรถใหม่
4 เมษายน 2564 สามารถทำการได้

2) ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น
สามารถทำได้ในวัน

29 มีนาคม 2564 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
30 มีนาคม 2564 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
31 มีนาคม 2564 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
1 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
2 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
3 เมษายน 2564 ไม่ควรแต่งงาน/หมั้นหมาย
4 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
3) ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
สามารถทำได้ในวัน

29 มีนาคม 2564 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
30 มีนาคม 2564 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
31 มีนาคม 2564 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
1 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
2 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
3 เมษายน 2564 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
4 เมษายน 2564 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
4) ฤกษ์เดินทางไกล
สามารถทำได้ในวัน

29 มีนาคม 2564 ไม่ควรเดินทางไกล
30 มีนาคม 2564 ไม่ควรเดินทางไกล
31 มีนาคม 2564 ไม่ควรเดินทางไกล
1 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล
2 เมษายน 2564 ไม่ควรเดินทางไกล
3 เมษายน 2564 ไม่ควรเดินทางไกล
4 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีสำหรับการเดินทางไกล

5) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
สามารถทำได้ในวัน

29 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
30 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
31 มีนาคม 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
1 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
2 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
3 เมษายน 2564 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
4 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

6) ฤกษ์ขอเจรจา/ทำสัญญา
สามารถทำได้ในวัน

29 มีนาคม 2564 ไม่ควรเจรจาทำสัญญา
30 มีนาคม 2564 ไม่ควรเจรจาทำสัญญา
31 มีนาคม 2564 ไม่ควรเจรจาทำสัญญา
1 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
2 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
3 เมษายน 2564 ไม่ควรเจรจาทำสัญญา
4 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา

7) ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
สามารถทำได้ในวัน

29 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน
หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
30 มีนาคม 2564 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
31 มีนาคม 2564 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
1 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
2 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
3 เมษายน 2564 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
4 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่

8) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
สามารถทำได้ในวัน

29 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
30 มีนาคม 2564 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
31 มีนาคม 2564 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
1 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
2 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
3 เมษายน 2564 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
4 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
9) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน
สามารถทำได้ในวัน

29 มีนาคม 2564 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
30 มีนาคม 2564 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
31 มีนาคม 2564 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
1 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
2 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
3 เมษายน 2564 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
4 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน

10) ฤกษ์ของการขอความรัก
สามารถทำได้ในวัน

29 มีนาคม 2564 ไม่ควรขอความรัก
30 มีนาคม 2564 ไม่ควรขอความรัก
31 มีนาคม 2564 ไม่ควรขอความรัก
1 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
2 เมษายน 2564 สามารถทำการได้
3 เมษายน 2564 ไม่ควรขอความรัก
4 เมษายน 2564 สามารถทำการได้

แชร์สิรอไร
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin