ศาลให้ประกัน เจ้าของบ้านพร้อมพวก คดี “พริตตี้วาวา”

ความคืบหน้าคดี “พริตตี้วาวา” หรือ น.ส.วิชญาพร ที่เสียชีวิตจากระบบไหลเวียนโลหิตและทางเดินหายใจล้มเหลว หลังรับงานเอนเตอร์เทนที่บ้านของ นายทรงพล หรือกอล์ฟ รสมาลา อายุ 43 ปี ซึ่งตำรวจ สน.พหลโยธิน ได้แจ้งข้อหา นายทรงพล เจ้าของบ้าน นายสารพล หรือ โอม เกตุงาม อายุ 27 ปี และ นายธนพันธ์ หรือ ปอ อุทัยทัศน์ อายุ 38 ปีในข้อหา

1. ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) และ (3, 4-เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีนหรือยาอี) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) และ 3, 4-เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีนหรือยาอี) โดยไม่ได้รับอนุญาต

2. ร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (คีตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อการขายโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (คีตามีน)โดยไม่ได้รับอนุญาต

3. ร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 (ไดอาซีแฟม) ไว้ในครอบครองเพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 (ไดอาซีแฟม) โดยไม่ได้รับอนุญาต

4. ร่วมกันจูงใจ ชักนำ ยุยง ส่งเสริมฯ ให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)และ (3, 4-เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีนหรือยาอี) และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (คีตามีน) และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 (ไดอาซีแฟม) โดยเป็นการกระทำต่อหญิงโดยผิดกฎหมาย

5. ร่วมกันมั่วสุมหรือทำกิจกรรมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

6. ร่วมกันกระทำการหรือดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป

จากนั้น ได้นำทั้ง 3 คน ฝากขังศาลตามขั้นตอน

ขณะที่ล่าสุด มีรายงานว่า ญาติผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว พร้อมหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ทั้ง 3 คน โดยตีวงเงินประกันคนละ 300,000 บาท รายงานระบุด้วยว่า หลังได้รับการประกันตัว ทั้ง 3 คนได้ขึ้นรถเก๋งที่มาจอดรอรับ กลับที่พัก

แชร์สิรอไร
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin