การเมือง สังคม

กรมการขนส่งทางบก ยืนยัน รถยนต์อายุเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์อายุเกิน 5 ปี สามารถจ่ายภาษีทางออนไลน์ได้แล้ว แต่ต้องตรวจตรอ.ก่อน

กรมการขนส่งทางบก ยืน...